Om bbl

Bag Bumblebee Learning står Helle Saager, som er uddannet lærer med speciale i dansk som andetsprog – og Cand.mag i Organisationskultur og Kommunikation. Helle Saager har gennem sit lærerliv arbejdet med inklusion af sprogudfordrede elever i almenområdet, elever med andetsprogsudfordringer eller udviklingsforstyrrelser. Helle har stor sproglærererfaring fra sprogcentre med undervisning i DU1, DU2 og DU3 – og fra specialhold med alfa-kursister. Derudover er hun mor til 2 børn med sproglige udfordringer.

Bumblebee Learnings Flashcards

135.00 kr.
135.00 kr.
135.00 kr.
1,749.00 kr.
135.00 kr.

Billedkort

Billedkort – Dyr

135.00 kr.

PRODUKTET
Bumblebee Learnings materialer er udviklet med udgangspunkt i evidensbaserede undervisningsmetoder til sprogtilegnelse og special-pædagogik, hvor undervisningen kan planlægges systematisk og differentieret, med fokus på sjove kommunikative øvelser.

Bumblebee Learnings kortsæt er fremstillet i almindelige spillekortsformat med glat overflade. Motiverne er opdelt i kategorier indenfor ordklasser – og temaer. F.eks. grøntsager, frugt, ting fra stuen, mennesker i forskellige professioner etc.  Antal med tematiske kortsæt er mange – og der kommer stadig flere til.
Til hvert Billedkortsæt hører et sæt med Tekstkort, som føres både på dansk og engelski identisk format.

Bumblebee Learnings Kortsæt repræsenterer 750 basisgloser, som er inddelt i 15 kategorier. Med spil og øvelser kan sprogundervisningen understøttes optimalt, og anvendes både som passivt og aktivt ordforråd.

ANVENDELSE
Bumblebee Learnings kortsæt kan anvendes til udvikling af sprogfærdigheder både hos børn og voksne, og til forskellige didaktiske og pædagogiske metoder med hver deres fokusområde. Både i andetsprogundervisning, til forbedring af kommunikation, kognition, hukommelse og fluency.

Kortene bliver anvendt til øvelser af socialt samspil, som er vigtigt både i andetsprogs-indlæringen og i specialpædagogikken. Socialt samspil er baseret på en række kulturelle koder, såsom turtagning, høflighedsfraser, spørgsmål/svar etc. som alle kræver et sprog. Disse øvelser kan anvendes via scripts, som sideløbende kan indlæres med de forskellige spil og øvelser.

Med Bumblebee Learnings Idé-katalog får du beskrevet øvelser som er lette at gå til og hvor bevægelse kan integreres. Bumblebee Learnings Billed- og tekstkort giver mange muligheder for at planlægge en varieret, struktureret og differentieret undervisning.

PRODUCERET I DANMARK
Alle materialer Bumblebee Learnings Webshop er produceret i Danmark – og kortene er trykt på miljøcertificeret papir. Vi forsøger at afsætte det mindst mulige klimaaftryk i samtlige af vores foretningsgange.